ประกาศตำแหน่งว่าง ศึกษานิเทศก์ อ่านเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน ย้าย และโอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) (การย้ายกรณีปกติ) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (การย้ายกรณีปกติ) อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุพรรณบุรี เขต๒ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อ่านเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครู สังกัดสพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่านเพิ่มเติม แนบท้าย

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล "ตำแหน่งครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง" อ่านเพิ่มเติม

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๓" อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือก "ตำแหน่งยาม" อ่านเพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กลับหน้าหลัก